Så er 5G kapløbet skudt i gang

 

Ved en konference for nylig på Christiansborg offentliggjorde regeringen sin nationale 5G handlingsplan. Den lægger linjerne for en digital samfundsstruktur og et paradigmeskift, hvor teknologi kommer til at spille en helt ny rolle for såvel det offentlige som private virksomheder og borgere.

Det kan godt være, vi i Danmark først så småt er ved at tage hul på den 5G fremtid, der venter i en ikke alt for fjern fremtid, men ude i den vide verden - eksempelvis i Kina - buldrer 5G teknologien allerede for fuld fart ud af den digitale motorvej. Det kom frem på en 5G konference for nylig på Christiansborg. Den var arrangeret i samarbejde mellem IT Branchen og Dansk Erhverv samt partierne Venstre og Socialdemokratiet, der var repræsenteret ved deres respektive it-politiske ordførere i forbindelse med lanceringen af regeringens 5G handlingsplan. Konferencens overordnede tema var, hvorledes vi kan sikre, at 5G bliver det næste digitale boost for de danske virksomheder, og dagen blev præget af spændende indlæg samt stor spørgelyst fra tilhørerne.

Blandt andre fra repræsentanter for de røster, der forholder sig endog særdeles kritisk til 5G netværket og dets teknologi. Fra disse lød der således en indtrængende opfordring til at standse al udrulning af 5G teknologi i Danmark her og nu. Uanset om man er enig i kritikkernes betragtninger eller ej, må man dog konstatere, at der næppe er de store chancer for, at deres opfordring bliver hørt. Fra politisk hold er der bred opbakning til at sætte fuld fart på udrulningen, og virksomhederne har store forventninger til en teknologi, der i mange sammenhænge kan være med til at gøre deres hverdag både smartere og mere effektiv. Noget der set i lyset af konkurrencen fra udlandet gør implementering af 5G teknologi til en nødvendighed.

5G udrulning kræver samarbejde

”Vi skal sikre adgang til de nødvendige frekvenser. Vi skal både hver for sig og sammen sætte gang i de nødvendige testforsøg, så vi kommer rigtigt fra start. Men der er også andre og mere praktiske opmærksomhedspunkter, når vi skal udrulle 5G. Blandt andet får vi behov for at opsætte et stort antal antenner. Derfor vil regeringen arbejde for, at der bliver en smidig adgang til at sætte nye antenner op og samtidig skabe større klarhed om reguleringen på området. 5G vil til at starte med blive udrullet i de største byer med stor befolkningstæthed, og derefter vil der være en løbende udrulning, lige som vi så det med 4G. Når vi når dertil, vil vi for alvor begynde at se trådløse løsninger, der når ud til virksomheder og borgere overalt i Danmark”.

Det sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der også er landets minister for it. Han konstaterede altså, at hvis vi skal have succes med at rulle 5G ud i hele landet, er der brug for at modne efterspørgslen og, at det skal ske i tæt samarbejde mellem teleselskaber, udstyrsproducenter, erhvervslivet, forskningslivet samt ikke mindst de offentlige myndigheder. Desuden glædede han sig over, at flere teleselskaber allerede ér i gang med at teste teknologien. Lars Christian Lilleholt sagde videre, at regeringens handlingsplan ser på alle de muligheder, 5G giver os, men han kom også ind på sikkerheden og understregede, at set i lyset af frygten for overvågning følger regeringen området tæt.

Samfundsstruktur i forandring

Det sker i samarbejde med forsvarsministeriet, og i forbindelse med udrulningen af 5G er man i løbende dialog med Center for Cybersikkerhed. Nu skal denne artikel ikke handle om, hvorvidt Huawei skal have lov til eller ikke have lov til at stå for implementeringen af et 5G netværk i Danmark, men under alle omstændigheder er der tale om implementeringen af en teknologi, der får indflydelse på samfundet i en grad, vi ikke har set før. Det blev blandt andet fremhævet på konferencen af Lise Fuhr, der er generaldirektør i ETNO. Det står for European Telecommunications Network Operators Association, som er en brancheorganisation, der arbejder ud fra såvel teknologimæssige som investeringsmæssige interesser.

Således sagde Lise Fuhr, at hele DNA’et i en række vertikale sektorer i samfundet vil blive markant påvirket og ændret af 5G, og med det mener hun, at hele samfundsstrukturen er under forandring. Den primære arbejdsopgave for ETNO er at sikre, at de europæiske netejeres stemme høres rent politisk, men hun understregede altså, at 5G er meget mere end blot en teknologi. Det er en gamechanger for hele samfundet, og organisationens vigtigste besked til politikerne er, at teleområdet ikke kan eller skal reguleres på samme måde, som det er sket med 4G, idet vi vil se helt nye digitale økosystemer og en helt ny digital samfundsmatrix. Ikke blot vertikalt, men også horisontalt.

Langsigtet strategisk investering

Samtidig påpegede hun, at 5G ikke er færdigudviklet som teknologi, hvilket er endnu en årsag til, at den ikke må tvinges ind i en begrænsende regulering. Som nævnt er Kina allerede begyndt en hastig udrulning af 5G, der sætter både Europa og USA under pres. Ifølge Janni Torp Kjærgaard, der er vicedirektør i Energistyrelsen, har man dog sat skub i de danske frekvensauktioner, men Lise Fuhr understregede, at salget af frekvenser ikke må få status af en cashcow, hvor fokus er provenu i statskassen. Projektet skal ses som en langsigtet samfundsmæssig investering, og direkte adspurgt gjorde eksempelvis Socialdemokratiets it-politiske ordfører, Karin Gaardsted, sig til talsmand for, at hun ikke vil være uvildig til at lade en del af frekvenspengene forblive i den digitale fødekæde.

Lise Fuhr fra ETNO gjorde opmærksom på, at hvis man ser på udrulningen af 5G som en samfundsmæssig investeringscase, er den udfordret af, at operatørerne kun er sikret deres licenser i 20 år. Man havde håbet på mindst 25, men det har ikke vundet politisk gehør. Nu ved vi imidlertid, at fremtiden ikke er en statisk enhed, heller ikke politisk, så meget kan ændre sig på sigt. Men lad os nu lige også komme i gang først. Vicedirektør Janni Torp Kjærgaard fra Energistyrelsen gjorde sig ganske som Lars Christian Lilleholt til talsmand for det brede samarbejde, men sagde samtidig, at vi står ved en skillevej, og at det frem for alt bliver erhvervslivet, der kommer til at drive 5G frem som teknologi. Det betyder samtidig, at der bliver tale om en markedsbaseret udrulning.

Prispolitik skal behandles politisk

”Det er korrekt, at vi allerede ér i gang med frekvensauktionerne, og som det ser ud nu, kommer vi til at levere de ønskede frekvenser til tiden. Vi vil desuden arbejde for, at der bliver en ensartet sagsbehandling i såvel kommuner som stat, og vi vil kunne give en række forsøgstilladelser således, at vi hurtigt kan få nogle gode cases at arbejde videre med”, sagde Janni Torp Kjærgaard på konferencen. Uden at nævne konkrete beløb kommenterede hun endvidere på prisen for masteleje og gjorde opmærksom på, at det er en problemstilling, som regeringens 5G handlingsplan ligeledes beskæftiger sig med. I denne kan man således læse, at der i løbet af året vil blive udarbejdet en ny vejledning om markedsleje.

Den kan kommuner, regioner og statslige myndigheder anvende, når de udlejer arealer til teleinfrastruktur. Det vil blandt andet blive undersøgt, om vejledningen skal indeholde en specifik model udelukkende for de såkaldte small cells, der typisk ikke skal placeres i en høj mast, men i lygtepæle, på husgavle eller i andre installationer, der er relativt tæt på jordoverfladen. Endvidere vil man undersøge om, der kan blive tale om netdeling mellem mobilselskaberne. Dette skal ske i samarbejde med telebranchen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Incitamentet til en effektiv udrulning er nemlig en  velfungerende infrastruktur, gjorde Janni Torp Kjærgaard opmærksom på i sit indlæg.

 

FAKTABOKS:

Planen og dens modstandere

Konferencen på Christiansborg blev afholdt i anledning af lanceringen af den nationale 5G handlingsplan for Danmark. Politisk bakkes den naturligvis op af regeringen, mens den praktiske formulering er sket i samarbejde med Energistyrelsen. Både politisk og erhvervsmæssigt er der massiv opbakning til udrulning af 5G, der byder på kortere svartider, større brugerkapacitet samt højere hastighed. Men kritikerne fra blandt andet Foreningen for Elektro Hyper Sensitive kalder 5G for et uetisk eksperiment med folkesundheden. Uanset hvor mange forskningsresultater, foreningen bringer på banen for at dokumentere skader på mennesker, miljø, flora og fauna, må bønnen om et stop for udrulning af 5G dog antages at være aldeles urealistisk.

 

FAKTABOKS

Store krav til driftssikkerhed

Et af de afgørende karakteristika ved den lynhurtige 5G teknologi er, at den med kortere rækkevidde kræver flere antenner. Til gengæld kan frekvenserne bære væsentlig flere data langt hurtigere. Mindst lige så vigtigt er det også, at 5G giver mulighed for såkaldt slicing, hvilket på godt dansk betyder, at man kan opdele nettet i digitale bidder, som man individuelt har mulighed for at prioritere. Det er en afgørende kvalitet i forhold til datatrafik, der kræver prioritering. F.eks. kommunikation med selvkørende biler. Godt nok er 5G som teknologi langt hurtigere end 4G, men der skal så at sige også være hul igennem. Med 5G kan et mobilnet derfor deles op i flere virtuelle net, der fungerer uafhængigt af hinanden og gør dem særdeles pålidelige. Dette kan dog give udfordringer i forhold til EU-reglerne  om den såkaldte netneutralitet, altså princippet om, at internettet er neutralt i forhold til den trafik, der strømmer gennem det.

 

FAKTABOKS

Større testområde er på vej

Under 5G konferencen på Christiansborg fremlagde borgmester Thomas Andresen fra Aabenraa Kommune tankerne om et projekt for Padborg Transportcenter, der er et logistikmæssigt nøglehub. På dette afgrænsede område ønsker man hurtigst muligt etableret et 5G netværk. Sammen med GateDenmark, der er fællesbetegnelsen for de mange transport-, service- og logistikvirksomheder, der findes i og omkring Padborg Transportcenter og Aabenra Kommune, arbejder man frem mod 2022, hvor centret skal have udviklet sig til et anerkendt testområde for nye teknologier og systemer. Første testforløb etableres allerede i år, mens anlæg af egentlig 5G infrastruktur vil begynde i 2020. Etablering af egentlig anvendelse vil ske i 2021 - helt i tråd med ånden i regeringens handlingsplan.

 

FAKTABOKS:

Partnerskaber for 5G

I løbet af sit indlæg på 5G konferencen betonede landets it-minister Lars Christian Lilleholt nødvendigheden af det brede samarbejde mellem teleselskaber, udstyrsproducenter, erhvervslivet, forskningslivet samt ikke mindst de offentlige myndigheder. Dette vil meget snart komme til udtryk på en række områder:

  • Energistyrelsen vil indgå et samarbejde med DR og TDC om brugen af networkslicing.
  • Energistyrelsen, Copenhagen Solutions Lab, TDC samt andre aktører i telebranchen vil indgå et samarbejde om data over bevægelsesmønstre i forbindelse med Smart City løsninger.
  • Welfare Tech, Systematic, Mobile Industrial Robots, Odense Universitetshospital og Energistyrelsen vil indgå et samarbejde, hvor egenskaberne i 5G nettet afprøves ved hjælp af robotteknologi.
  • Energistyrelsen vil sammen med videns- og innovationshuset SEGES samarbejde om at finde konkrete mulige anvendelsesscenarier for 5G i landbruget.
  • Energistyrelsen og Dansk Industri vil sammen med en række teleselskaber sætte fokus på 5G anvendelsen i industrivirksomheder, kommuner og regioner.
  • Dansk Erhverv og IT-Branchen vil i dialog med serviceerhvervene afdække og synliggøre de relevante forretningsmodeller for 5G i denne del af erhvervslivet.

Følg os på Facebook